గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ

పరిశోధన మరియు బోధనకు అంకితం చేయబడింది

కెమిస్ట్రీ జర్నల్స్

రసాయన శాస్త్రం అనేది పదార్థం/పదార్థాల నిర్మాణం, లక్షణాలు మరియు భాగాలు మరియు ఇతర రకాల మూలకాలు, సమ్మేళనాలు మరియు పదార్థంతో వాటి పరస్పర చర్యలతో వ్యవహరించే విజ్ఞాన శాస్త్రం. పదార్థం యొక్క ప్రాథమిక భాగాలు, అంటే పరమాణువులు & అణువులు, రసాయన శాస్త్రం యొక్క పునాదిని ఏర్పరుస్తాయి. కొత్త రసాయన సమ్మేళనాలకు దారితీసేందుకు రసాయన బంధాల ద్వారా అణువులు ఎలా సంకర్షణ చెందుతాయి వంటి అంశాలను ఈ అంశం సూచిస్తుంది. ఇంకా, విషయం అటువంటి పరస్పర చర్యలు మరియు పరివర్తనల గతిశాస్త్రంతో కూడా వ్యవహరిస్తుంది. రసాయన శాస్త్రంలో పురోగతి శాస్త్రవేత్తలకు అణువులు మరియు అణువులతో సంబంధం ఉన్న శక్తిని ఉపయోగించడంలో సహాయపడింది. కెమిస్ట్రీ విస్తృతంగా ఐదు అధ్యయన రంగాలను కలిగి ఉంటుంది: భౌతిక రసాయన శాస్త్రం, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, అకర్బన రసాయన శాస్త్రం, విశ్లేషణాత్మక రసాయన శాస్త్రం మరియు జీవరసాయన శాస్త్రం.