గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ

పరిశోధన మరియు బోధనకు అంకితం చేయబడింది

పత్రికలు 

వ్యాపార సంబంధిత జర్నల్‌లలో ప్రతి ఒక్కటి డబుల్ బ్లైండ్‌గా ఉంది, 25% అంగీకార రేటుతో సమీక్షించబడింది. ప్రతి జర్నల్‌ను అలైడ్ అకాడమీల అనుబంధ అకాడమీలు స్పాన్సర్ చేస్తాయి. ప్రతి అకాడమీ అనేది ఎడిటర్ మరియు ఎడిటోరియల్ రివ్యూ బోర్డ్‌తో రూపొందించబడిన స్వతంత్ర యూనిట్, ఇది ఎడిటోరియల్ కంటెంట్ మరియు సమీక్ష ప్రక్రియకు బాధ్యత వహిస్తుంది. జర్నల్ సమర్పణ ప్రక్రియపై మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి జర్నల్ సమర్పణ సూచనల పేజీని సందర్శించండి. మీ పనికి ఏ జర్నల్ బాగా సరిపోతుందో మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి అకాడమీ స్థూలదృష్టి పేజీని చూడండి

వేదిశాస్త్ర మరిన్ని చూడండి
ఆహారం మరియు పోషణ మరిన్ని చూడండి
నరంబియల్ & సైకిల్ మరిన్ని చూడండి
నోయెతిర్పు మరియు నున్నుయిరియల్ మరిన్ని చూడండి
పబ్లిక్ సైన్స్ మరిన్ని చూడండి
నర్సింగ్ & హెల్త్ కేర్ మరిన్ని చూడండి
మరబియల్ & అణువు జీవశాస్త్రం మరిన్ని చూడండి
వైద్య శాస్త్రం మరిన్ని చూడండి
వైద్య శాస్త్రం మరిన్ని చూడండి