ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ బయోటెక్నాలజీ

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 1 (2020)

చిన్న వ్యాసం

Efficacy of N-SORB, a Proprietary KD120 MEC Metabolically Activated Enzyme Formulation: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Investigation and Case Studies

  • Sreejayan Nair1, Derek Smith2, Bernard W. Downs3, Steve Kushner4, Debasis Bagchi3,5, Manashi Bagchi6