ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ బయోటెక్నాలజీ

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2020)

చిన్న వ్యాసం

Plant growth promoting Rhizobacteria: A boon for sustainable agriculture

  • Deepmala Katiyar,A Hemantaranjan and Bharti Singh Banaras Hindu