ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ బయోటెక్నాలజీ

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2021)

వ్యాఖ్యానం

Protein purification and avoiding dialysis

  • Nichole Nirvana
వ్యాఖ్యానం

Enzyme discovery and engineering

  • Anurag Das
వ్యాఖ్యానం

Dried distillers grains with soluble, an overview

  • Namratha Noinekar
సంపాదకీయం

Bio-based products and why are they important

  • Akhila Srivasthava
సంపాదకీయం

An IoT Based Glucose Monitoring System

  • Navitha Nair
పరిశోధన వ్యాసం

A project report on Intelli Glove using IOT

  • Shubham Suman*, Raj Kumar, Sujeet Kumar