అలైడ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 11 (2022)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Intraoperative care and anesthetic management.

  • John Michael*
రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Artificial intelligence's use in gastroenterology

  • Mohammed Jahangir*