అలైడ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2023)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

The Heart of the Matter: Advances in Cardiovascular Medicine and Research

  • Juntra Max
రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

The Science of Healing: An In-Depth Look into Pharmacology and Therapeutics.

  • Martin Hamblin