బయోమెడికల్ ఇమేజింగ్ మరియు బయో ఇంజనీరింగ్ జర్నల్

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 11 (2022)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Determination and evaluation of surface science techniques.

  • Kathleen Daisy
మినీ సమీక్ష

Design and development of bioreactor design.

  • Gilbert Jorge