జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ఆంకాలజీ అండ్ క్యాన్సర్ రీసెర్చ్

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 1 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Cyclin D1 immunohistochemical expression in Sudanese patients affected with prostatic carcinoma in Khartoum state.

  • Muaid Ali Obeid Hadi, Albadawi abdelbagi Talha, Ali Seed Ahmed, Abdairaheem Ali Babiker
ఎడిటర్‌కి లేఖ

Intake of Dietary Fiber as a putative prevention of Colorectal Cancer in Pakistan

  • Laila Tul Qadar, Faryal Tahir, Syeda Zubaria Qamar, Sayed Mustafa Mahmood Shah
పరిశోధన వ్యాసం

Transgelin Protein Expression in Colorectal Cancer: A Clinicopathological Study.

  • Kota Amemiya, Motohiro Kojima, Akiko Nagatuma, Shingo Kawano, Makoto Takahashi, Hiromitu Komiyama, Kazuhiro Sakamoto, Atsushi Ochiai, Masaaki ito
కేసు నివేదిక

Prostatic metastasis from Intrahepatic Cholangiocarcinoma.

  • Georgi Tosev*, Viktoria Schuetz, Joanne Nyarangi-Dix, Albrecht Stenzinger, Fabian Stoegbauer, Yakup Kulu, Jan P. Radtke, Dogu Teber, Martin Hatzinger, Christoph Springfeld, Bruno C. Koehler. and Markus Hohenfellner