జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ఆంకాలజీ అండ్ క్యాన్సర్ రీసెర్చ్

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of smoking on serum osteopontin in patients with hepatitis crelated cirrhosis and It’srole in hepatocarcinogenesis.

  • Mohammed Mohammed Shamseya, Sameh Aldesoky Lashen*, Ayman Mohammed Shamseya, Marwa Ahmed Madkour, Magda Abd El-Ghany Megahed, Thoria Mohammed Dawood, Osama Ghazy Badr