జర్నల్ క్లినికల్ సైకియాట్రీ మరియు కాగ్నిటివ్ సైకాలజీ

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 3 (2020)

దృష్టికోణం

The Evolution of a Cognitive Psychologist

  • Maheshwari Maredu,
వ్యాఖ్యానం

Management of Mental disorder

  • Kathula Prasanna
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Neurological Problem Causes and Effects

  • Mukthi Nara
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Improving Access to Psychological Therapies

  • Mukti Geela
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Symptoms and Treatment of Depressive Disorders

  • Prasanna Kathula