జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ పాథాలజీ అండ్ లాబొరేటరీ మెడిసిన్

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 5 (2022)

రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Guidance for Approving Clinical Molecular Pathology Tests

  • Qibin Qi
రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Infant Metabolic Abnormalities: Pathophysiology and Analytical Evaluation

  • Aadhya Marvin
మినీ సమీక్ష

Inflammatory Coagulopathy in Acute Sepsis

  • Debra Donnelly