జర్నల్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2021)

సంపాదకీయం

Editorial note on Metabolic syndrome..

  • Thirunahari Alekhya
సంపాదకీయం

Editorial Note on Metabolic Syndrome.

  • Fleur Delacour
పరిశోధన వ్యాసం

In vitro anti oxidant activity of kaempferol micro emulsion.

  • Minal S Patil1*, V R Patil