జర్నల్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 6 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Combining ability analysis in bread wheat (Triticum aestivum L.) under heat stress condition.

  • Asaye Demelash Limenie*, DK Gothwal, ML Jakhar, AC Shivran, GK Mittal
కేసు నివేదిక

Toe walking as the initial symptom of a spinocerebellar ataxia 13 in a patient presenting with a mutation in the KCNC3 Gene

  • Johanna Ronja Thren*,David Pomarino , Anneke Thren, Kevin Rostasy
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Combining ability analysis in bread wheat (Triticum aestivum L.) under heat stress condition.

  • Asaye Demelash Limenie, DK Gothwa, ML Jakhar, AC Shivran, GK Mittal