జర్నల్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 6 (2022)

రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Latest research on cancer genetics and its diagnosis.

  • Robert Mark*
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Development of gene therapies and their process.

  • Karl Ping*
మినీ సమీక్ష

Assessment of genetics and their methods.

  • Whooley Zhang*
అభిప్రాయ వ్యాసం

Identification of genetic variation in brassica oleracea.

  • Vishwa Sarmah*