జర్నల్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 3 (2023)