పోషకాహారం మరియు జీవక్రియలో అంతర్దృష్టులు

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of a formulation with nopal (Opuntia ficus indica), amaranth (Amaranthus cruentus) and mushroom (Pleurotus ostreatus) in a murine model of diet-induced cardiometabolic disruptions

  • Alejandra Romo-Araiza, Alejandro Ríos-Hoyo, Antonio Ibarra, Marcela Hernández-Ortega, Gabriela Gutiérrez-Salmeán, Marcos Meneses-Mayo