ఇంటిగ్రేటివ్ న్యూరోసైన్స్ రీసెర్చ్

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2018)

అసలు వ్యాసం

The effects of contested divorce on children's emotional state based on their family drawings and life quality

  • Luca Adámy, Krisztina Soltész, Levente Szládovics, Szabolcs Takács, Krisztina Tárnokiné Tör