జర్నల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఫైటోకెమిస్ట్రీ

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2018)

Review Article

CRISPR/Cas9 Technology Improvements and the RNA- Editing Trend

  • Jiankang Jin*, Longfei Huo, Shumei Song*, and Jaffer A. Ajani*