జర్నల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఫైటోకెమిస్ట్రీ

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 2 (2018)

Review Article

Transposon Induced Nitrogenase in Rhizobium japonicum Infecting Vigna radiata

  • Abhay Ghatage, Rachna Pandey, Neelu Nawani and Madhukar Khetmalas
Review Article

Constructed Wetlands and their Role in Remediation of Industrial Effluents via Plant-Microbe Interaction – A Mini Review

  • Filza Hussain, Ghulam Mustafa, Rabisa Zia, Ali Faiq, Madeeha Matloob, Haseeb-ur-Rehman Shah, Ali Raza and Jazib Ali Irfan