జర్నల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఫైటోకెమిస్ట్రీ

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

Bulked Segregant Analysis to Detect Main Effect of QTL Associated with Sheath Blight Resistance in BPT-5204/ARC10531 Rice (Oryza sativa L)

  • Shailesh Yadav1*, Ghanta Anuradha1, Ravi Ranjan Kumar3, Vemireddy LR1, Ravuru Sudhakar2, Balram M1 and Siddiq EA1
పరిశోధన వ్యాసం

Applications of Food Biotechnology

  • Farkhanda Haroon and Mobeen Ghazanfar
Review Article

Role of Biotechnology in Phytoremediation

  • Buhari Muhammad L, Sulaiman Babura R, Vyas NL, Badaru Sulaiman and Harisu Umar Y