జర్నల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఫైటోకెమిస్ట్రీ

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 1 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

Semi-interpenetrated Hydrogels Composed of PVA and Hyaluronan or Chondroitin Sulphate: Chemico-Physical and Biological Characterization

  • Antonella D Agostino, Annalisa La Gatta, Teresa Busico, Mario De Rosa and Chiara Schiraldi
Review Article

Hyaluronic Acid and Derivatives for Tissue Engineering

  • Farid Menaa, Abder Menaa and Bouzid Menaa
Review Article

Insilico Analysis of cis acting Regulatory Elements CAREs in Upstream Regions of Ascorbate Glutathione Pathway Genes from Oryza sativa

  • Saurabh Pandey1,2*, Chinreddy Subramanaym Reddy1, Ubaid Yaqoob3, Yogesh Kumar Negi4, Sandeep Arora5 and Tanushri Kaul1