జర్నల్ ఆఫ్ పల్మోనాలజీ అండ్ క్లినికల్ రీసెర్చ్

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 6 (2021)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Inflammatory pulmonary fibrosis is associated with pulmonary autotaxin expression

  • Vassilis Aidinis
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Smooth muscle proliferation is stimulated by the airway epithelium

  • Reynold A Panettieri
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Chronic Rhinosinusitis and Structural Remodeling

  • Philip M Muthoka