మైక్రోబయాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 6 (2022)

అభిప్రాయ వ్యాసం

The genome structure and receptor of human cells of SARS-CoV-2

  • Dintica Yaffe*
కేసు నివేదిక

Maxillary Necrosis by Mucormycosis: A Case Report

  • Sachi Anand Patil*, Vaishali Balpande, Ashish Bhagat