న్యూరోఇన్ఫర్మేటిక్స్ అండ్ న్యూరోఇమేజింగ్ జర్నల్

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 2 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Estimation of Z-thickness and XY-anisotropy of electron microscopy images using Gaussian processes.

  • Thanuja Ambegoda, Julien NP Martel, Jozef Adamcik, Matthew Cook, Richard HR Hahnloser