ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ జువాలజీ

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 11 (2022)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

NEW LOCALITY RECORDS OF SCUTIGERA COLEOPTRATA (LINNAEUS, 1758) FROM THANJAVUR DISTRICT, TAMIL NADU STATE, INDIA

  • Selvaraj selvamurugan*, Kulothungan karthikeyan
కేసు నివేదిక

NEW LOCALITY OBSERVED OF SPIDERS WITH DESCRIPTIONS FROM SOUTH INDIA

  • Selvaraj Selvamurugan*, Usha Balasubramanian, Vasanthi. K