జర్నల్ ఆఫ్ జువెనైల్ సైకాలజీ అండ్ బిహేవియరల్ సైన్సెస్

జర్నల్ ఆఫ్ జువెనైల్ సైకాలజీ అండ్ బిహేవియరల్ సైన్సెస్ (ప్రత్యేక సంచిక)

అభిప్రాయ వ్యాసం

Causes of developmental disorder - a social perspective from communities in Ghana

  • Hilda Aboagyewaa Agyekum
పరిశోధన వ్యాసం

Revelations of juvenile psyche: guidelines to fostering mental health and ethical practices.

  • Sareeta Behera, Shiva Raman Pandey*
చిన్న కమ్యూనికేషన్

Prevention of adolescent substance abuse through ADHD treatment.

  • Robert Eme