అన్నల్స్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ మరియు థొరాసిక్ సర్జరీ