జర్నల్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇమ్యునాలజీ & థెరపీ

మాన్యుస్క్రిప్ట్ సమర్పించండి

జర్నల్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇమ్యునాలజీ & థెరపీ క్యాన్సర్ ఇమ్యునాలజీ & దాని చికిత్స యొక్క అన్ని అంశాలను ప్రస్తావించే అధిక-నాణ్యత అసలు కథనాలు, సమీక్షలు మరియు సంపాదకీయాలను ప్రచురిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్ ఇమ్యునాలజీ మరియు దాని సంబంధిత అధ్యయన రంగాలలో కీలకమైన శాస్త్రీయ పరిణామాలకు సకాలంలో వివరణలను అందిస్తుంది. మా జర్నల్‌లో సమీక్షలు మరియు సంపాదకీయాలు వ్రాయడానికి ఒక నిర్దిష్ట రంగంలో నైపుణ్యం మరియు ప్రచురించిన అధ్యయనాలతో తెలిసిన వ్యక్తులు ఆహ్వానించబడ్డారు. ఫీల్డ్‌లోని ప్రచురణలతో నిపుణులచే వ్రాయబడినట్లయితే ఆహ్వానింపబడని సమీక్షలు కూడా ఆమోదించబడతాయి. జర్నల్‌కు సమర్పించిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు రచయిత ఇంతకు ముందు పేపర్‌ను మరొక పత్రికకు సమర్పించలేదని లేదా మెటీరియల్‌ను వేరే చోట ప్రచురించలేదని అర్థం చేసుకోవడంపై అంగీకరించబడుతుంది. సమర్పణ కోసం మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ను ఎలా సిద్ధం చేయాలో వివరిస్తున్నందున ఫార్మాటింగ్ గైడ్‌ను పూర్తిగా చదవమని మేము రచయితలను సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

మీరు www.scholarscentral.org/submissions/cancer-immunology-therapy.html వద్ద మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను ఈ క్రింది ఇ-మెయిల్ ఐడికి ఇమెయిల్ అటాచ్‌మెంట్‌గా క్యాన్సర్@emedsci.com వద్ద సమర్పించవచ్చు.