ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ జర్నల్

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 1 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Socio-demographic and nutritional determinants of birth weight.

  • Shafiqul Islam Khan, Diruba Easmin Jhorna, Atul Chakma, Abu Tareq, Musammet Rasheda Begum